دوره های آموزشی

"" دوره های آموزشی ساخت ساعت و عینک بصورت کاملا دستساز (حضوری و غیر حضوری )""

گواهینامه های مهارت ها:

""مفتخریم به داشتن  نشان ملی و مهر اصالت کار برای ساعت های دستساز برای اولین بار در ایران  ""

"" افتخار آموزش به مدت 8 سال در سازمان صنایع دستی استان زنجان در رشته معرق و کار با چوب""

شرایط دوره های آموزشی:

دوره آموزشی ساخت ساعت: بصورت حضوری به مدت 18 ساعت در 2روز 

دوره آموزشی دوره آموزشی ساخت عینک :بصورت حضوری به مدت 8 ساعت در 1روز

                                                                                    "" جهت هماهنگی و اطلاع از شرایط دوره ها تماس حاصل فرمایید""

                                                                                                              09123415661 آقای علی یزدان شناس