چوب پرپل هارت

مشخصات چوب پرپل هارت:

پرپل هارت (آمارانته برزیلی)
نام انگلیسی : Purple heart
محل رویش : برزیل
گونه : سخت چوب (Hard Wood)

این درخت بومی جنگل های بارانی گرمسیری آمریکای مرکزی می باشد‌.

این‌چوب وقتی برش داده می شود به شکل قهوه ای می باشد که در مجاورت هوا سریعا به سمت رنگ بنفش تغییر رنگ‌می دهد.